Пoлиакрилат

Бұрғылау ерітінділеріне арналған полимерлі фильтрация редукторы және саз тақтатастарын тұрақтандырғыш. Бұл аниондық зарядтың жоғары дәрежесі және төмен молекулалық салмағы бар гидролизденген полиакриламид. 6энтонит негізіндегі бұрғылау ерітінділерінің фильтрациясын тиімді төмендетуге, таңдалған жынысты инкапсуляциялауға, ұңғыманың қабырғаларын нығайтуға және эпистикалық геологиялық әсерлерді реттеуге арналған.
© 2018-2024. «UKEM Solutions» ЖШС. Барлық құқықтар сақталған.
Вебсайтты abi-nur.com әзірлеген