Қышқыл коррозиясының ингибиторы

Болатты қышқыл әсерінен қорғайтын химиялық реагент. Әртүрлі концентрациядағы тұз қышқылының ерітінділерінде, сондай-ақ тұз және фторсутек қышқылдарының қоспаларында көміртекті болатты қорғауға арналған. Бұл күрделі құрамды беттік белсенді заттардың, қанықпаған спирттер мен альдегидтердің метанол және басқа еріткіштер негізіндегі мұздату деңгейі төмен сұйықтықтағы қоспасы.

Тежегіштің ұсынылатын тиімді дозасы тікелей қолдану орнында тәжірибелік далалық сынақтардың нәтижелері бойынша таңдалады. Ингибиторларды таңдауды UKEM Solutions қызмет көрсету тобының көмегімен жасауға болады.
© 2018-2024. «UKEM Solutions» ЖШС. Барлық құқықтар сақталған.
Вебсайтты abi-nur.com әзірлеген